Wizualizacja dostępna tutaj.

Sterowanie:
Poruszanie się: Shift + WSAD
Kamera: Przytrzymany Prawy Przycisk Myszy

Zalecaną przeglądarką dla uruchomienia wizualizacji 3D jest Mozilla Firefox (najnowsza wersja).