Usługodawcy:


L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. Transprojekt Gdański Spółka z o.o. ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
20-08-2018 20-08-2018 23-08-2018 Prace projektowe w ramach Dokumentacji Przedprojektowej - koncepcja
2. Transprojekt Gdański Spółka z o.o. ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
07-12-2018 07-12-2018 30-11-2018 Kompleksowe sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, w tymi
dokumentacji wykonawczej i wszystkich dokumentów projektowych
wymaganych dla realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń
oraz świadczenie nadzoru autorskiego.
3. PERI Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
09-07-2019 09-07-2019 08-07-2019 Dzierżawa szalunków
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński ul. Bursztynowa 2
84-352 Wicko
10-07-2019 10-07-2019 10-07-2019 Usługi saperskie
5. Ka-Ro Sp. z o.o. ul. Myśliborska 98E, lok. 149
03-185 Warszawa
10-07-2019 10-07-2019 10-07-2019 Obsługa geodezyjna
6. Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
01-08-2019 01-08-2019 26-07-2019 Nadzór przyrodniczy. Tymczasowe płotki herpetologiczne.
7. PKP Cargo S.A. ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
20-09-2019 20-09-2019 17-09-2019 Usługi kolejowe przewozu towarów
8. EMO Sp. z o.o. Hryniewicze 62A
15-378 Juchnowiec Kościelny
08-10-2019 08-10-2019 07-10-2019 Wycinka drzew i krzewów

Dalsi Usługodawcy:


L.p. Podwykonawca Dalszy Podwykonawca Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
Firma Geodezyjno-Kartograficzna
"Radian" J. i J. Osińscy s.c.
ul. Dąbrowskiego 28 lok. 4,
15-872 Białystok
11-12-2018 11-12-2018 05-12-2018 Wykonanie:
- mapy do celów projektowych,
- dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej
z nabywaniem nieruchomości - podziały nieruchomości,
- opisów stanu nieruchomości wg PFU,
- stabilizacji granic pasa drogowego.
2. Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
UNI-GEO Piotr Rant ul. Zatorowa 7
19-500 Gołdap
18-12-2018 18-12-2018 12-12-2018 Wykonanie:
- badań podłoża gruntowego, gruntów i wody,
- opinii geotechnicznej,
- dokumentacji badań podłoża gruntowego.
3. Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
Elektromontaż Poznań S.A. ul. Wieruszowska 12/16,
60-166 Poznań
21-12-2018 21-12-2018 19-12-2018 Opracowanie dokumentacji projektowej
Systemu Zarządzania Ruchem
4. Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inzynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138,
60-577 Poznań
13-02-2019 13-02-2019 11-02-2019 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży melioracyjnej.