Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

 • Projekt budowlany - 100,00%
 • Projekt wykonawczy - 98,92%

 

Zaawansowanie robót budowlanych:

 • Branża drogowa - 34,00%
  • roboty przygotowawcze – 69%
  • roboty ziemne/wzmocnienia gruntu – 63%
  • odwodnienia – 49%
  • podbudowy – 22%
  • nawierzchnia – 1%
  • roboty wykończeniowe – 0%


 

 • Branża mostowa - 27,50%
  • roboty przygotowawcze – 94%
  • fundamenty – 74%
  • podpory i konstrukcje oporowe – 58%
  • ustroje nośne – 35%
  • łożyska – 16%
  • urządzenia dylatacyjne – 8%
  • odwodnienie – 9%
  • izolacje – 25%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) – 2%
  • roboty przyobiektowe – 9%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
  • próbne obciążenia obiektu – 0%