Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

  • Projekt budowlany - 100,00%
  • Projekt wykonawczy - 98,83%


Zaawansowanie robót budowlanych:

  • Branża drogowa - 8,30%
  • Branża mostowa - 1,67%
  • Branża elektroenergetyczna - 5,00%
  • Branża hydrotechniczna - 0,00%
  • Branża wodociągowo-kanalizacyjna - 5,00%
  • Branża gazowa - 0,00%
  • Branża telekomunikacyjna - 5,00%