Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

 • Projekt budowlany - 100,00%
 • Projekt wykonawczy - 98,83%

 

Zaawansowanie robót budowlanych:

 • Branża drogowa - 9,50%
  • roboty przygotowawcze – 29%
  • roboty ziemne/wzmocnienia gruntu – 13%
  • odwodnienia – 14%
  • podbudowy – 1%
  • nawierzchnia – 0%
  • roboty wykończeniowe – 0%
    
 • Branża mostowa - 4,33%
  • roboty przygotowawcze – 39%
  • fundamenty – 11%
  • podpory i konstrukcje oporowe – 2%
  • ustroje nośne – 0%
  • łożyska – 0%
  • urządzenia dylatacyjne – 0%
  • odwodnienie – 0%
  • izolacje – 0%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) – 0%
  • roboty przyobiektowe – 0%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
  • próbne obciążenia obiektu – 0%
    
 • Branża elektroenergetyczna - 12,00%
 • Branża hydrotechniczna - 13,00%
 • Branża wodociągowo-kanalizacyjna - 5,00%
 • Branża telekomunikacyjna - 6,00%
 • Branża BRD - 0,00%