Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

 • Projekt budowlany - 100,00%
 • Projekt wykonawczy - 99,08%

 

Zaawansowanie robót budowlanych:

 • Branża drogowa - 63,83%
  • roboty przygotowawcze – 97%
  • roboty ziemne/wzmocnienia gruntu – 99%
  • odwodnienia – 86%
  • podbudowy – 61%
  • nawierzchnia – 11%
  • roboty wykończeniowe – 29%


 

 • Branża mostowa - 63,91%
  • roboty przygotowawcze – 100%
  • fundamenty – 100%
  • podpory i konstrukcje oporowe – 100%
  • ustroje nośne – 82%
  • łożyska – 80%
  • urządzenia dylatacyjne – 37%
  • odwodnienie – 37%
  • izolacje – 69%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) – 28%
  • roboty przyobiektowe – 41%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 29%