Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

 • Projekt budowlany - 100,00%
 • Projekt wykonawczy - 98,92%

 

Zaawansowanie robót budowlanych:

 • Branża drogowa - 50,33%
  • roboty przygotowawcze – 84%
  • roboty ziemne/wzmocnienia gruntu – 82%
  • odwodnienia – 76%
  • podbudowy – 51%
  • nawierzchnia – 5%
  • roboty wykończeniowe – 4%


 

 • Branża mostowa - 45,83%
  • roboty przygotowawcze – 100%
  • fundamenty – 93%
  • podpory i konstrukcje oporowe – 84%
  • ustroje nośne – 67%
  • łożyska – 50%
  • urządzenia dylatacyjne – 23%
  • odwodnienie – 18%
  • izolacje – 59%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) – 21%
  • roboty przyobiektowe – 27%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 8%
  • próbne obciążenia obiektu – 0%