Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie prac projektowych:

 • Projekt budowlany - 100,00%
 • Projekt wykonawczy - 99,08%

 

Zaawansowanie robót budowlanych:

 • Branża drogowa - 77,34%
  • roboty przygotowawcze – 100%
  • roboty ziemne/wzmocnienia gruntu – 100%
  • odwodnienia – 100%
  • podbudowy – 71%
  • nawierzchnia – 34%
  • roboty wykończeniowe – 59%


 

 • Branża mostowa - 80,27%
  • roboty przygotowawcze – 100%
  • fundamenty – 100%
  • podpory i konstrukcje oporowe – 100%
  • ustroje nośne – 100%
  • łożyska – 100%
  • urządzenia dylatacyjne – 72%
  • odwodnienie – 53%
  • izolacje – 86%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) – 76%
  • roboty przyobiektowe – 63%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 33%