Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 393.729.848,00 PLN (netto),
  • Prognoza ceny kontraktowej: 448 624 665,82 PLN (wraz z robotami zamiennymi, uzupełniającymi i dodatkowymi),
  • Zaawansowanie finansowe prac: 419 987 486,97 PLN (netto) - 93,62%.