Podwykonawcy robót budowlanych:

 

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł s.j. Gutkowo 54E,
11-041 Olsztyn
2019-08-01 2019-08-29 2019-09-30 - Stabilizacja gruntu cementem i osuszanie warstw nasypów spoiwami,
- Frezowanie nawierzchni na zimno,
- Wynajem frezarki.
2. USŁUGI SPRZĘTOWE PAWEŁ ZUBRZYCKI Lipniak 13,
16-402 Suwałki
2019-09-10 2019-09-27 2019-10-08 - roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie nasypów, podbudów oraz zbiorników.
3. WIBRO Marek Gliński Poddubówek 33,
16-402 Suwałki
2019-09-16 2019-09-27 2019-10-08 - roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów i nasypów,
- wykonanie podbudów i zbiorników.
4. Usługi Sprzętowe Józef Łukowski Bargłów Dworny 102,
16-320 Bargłów Kościelny
2019-09-27 2019-10-10 201-10-08 - wykonanie wykopów fundamentowych,
- budowa dróg technologicznych z płyt drogowych,
- budowa platform pod palownicę.
5. "Łukow-Bud" Zdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102,
16-320 Bargłów Kościelny
2019-10-03 2019-10-10 2019-10-29 rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych.
6. Bartłomiej Machuta Imkop Bis Zakład Usługowy Poddubówek 33,
16-402 Suwałki
2019-10-01 2019-10-10 2019-10-16 Wykonanie robót ziemnych, tj. roboty przygotowawcze, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, podbudów, oraz zbiorników.
7. Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. k. al. Ignacego Daszyńskiego 22,
31-534 Kraków
2019-10-18 2019-10-29 2019-11-25 Wykonanie robót palowych dla obiektów PZM 43.6. PZM 45.6. WD 50.2 oraz PZM 62.7
8. Przerdsiebiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTRO-TEL-BUD Robert Mąka ul. Sadowa 3,
10-687 Szczęsne
2019-10-18 2019-10-29 2019-11-07

Usunięcie kolizji teletechnicznych Orange (nr 1-5). Kolizji nr 1 SSPW oraz budowa kanału technologicznego

9. KOMPLEX Kinga Plak ul. Trakt Lubelski 153, 04-766 Warszawa 2019-10-15 2019-10-29 2019-11-08 roboty budowlane polegające na wykonaniu zbrojenia stalą klasy AIIIN(M.12.01.01) oraz stali sprężająca - sprężenie wewnętrzne (montaż osłonek kabli sprężających)(M 12.02.09)
10. P.U.H. MARWEL, Dariusz Marchewka 02-495 Warszawa, ul. Apartamentowa 15/23 2019-10-25 2019-11-12 - roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia dla zwierząt dużych, zespolonego z ciekiem i drogą dojazdową PZDdz-47.9; wiaduktu drogowego WD-50.2, przejścia dla zwierząt dużych górne PZGd-53.0
11. MAG-MAR Sp. z o.o.  ul. Waszyngtona nr 42, lok. 10,
42-200 Częstochowa
2019-10-28 2019-11-12 - roboty budowlane dotyczące: wiadukt drogowy WD-60.0, przejście dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem PZDSz-61.0, wiadukt drogowy WS-62.4,  przejście dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem PZM-62.7, 
12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o.  ul. Noniewicza 85C/18, 16-400 Suwałki 2019-10-31 2019-11-18 2019-11-18 roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych
13. WIERTMOST, Adam Sobol ul. Doktora Perzyny 85/20, 
26-700 Zwoleń 
2019-11-05 - - roboty budowlane polegające na wykonaniu przejść ekologicznych w zakresie konstrukcji przepustu, oraz robót wykończeniowych PZM 62.4 oraz PZM 59.6
14. SPIE Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 
80-557 Gdańsk
2019-11-07 2019-11-25 2019-12-05 roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu przebudowy sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Szeligi - Augustów
15. EL-BEST, Grzegorz Buchowiecki Różana 23, 
16-400 Suwałki
2019-11-14 2019-11-25 2019-12-06 roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji energetycznych SN i NN
16. BUDPOL Sp. z o.o.  ul. Kopalniana 12 lok. J, 
42-271 Częstochowa
2019-11-15 2019-11-29 2019-12-04 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni betonowej dwuwarstwowej gr. 32 cm (wraz z wykonaniem dylatacji oraz pielęgnacji środkiem NB 1)
17. FHU "ADEX" Otylia Panasiuk Krzywonoga 4, 
12-130 Pasym
2019-11-18 2019-12-02 2019-12-03 roboty budowlane polegające na montażu stali zbrojeniowej oraz osłonek kabli sprężających
18. Usługi Ogólnobudowlane, Anna Łukowska  Bargłów Dworny 102, 
16-320 Bargłów Kościelny 
2019-11-19 - - roboty budowlane polegające na wykonaniu zasypania wykopów z zagęszczeniem, zasypanie zagęszczeniem za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych, drenażu zasypki oraz rur drenarskich z obsypaniem
19. B2 Sp. z o.o. 02-092 Warszawa, 
ul. Żwirki i Wigury 18
2019-11-29 2019-12-12 -

roboty budowlane polegające na dostawie i montażu łożysk mostowych tj. łożysk garnkowych i elastomerowych

20. MARWEL PLUS Sp. z o.o.  00-681 Warszawa, 
ul. Hoża 51
2019-12-05 2019-12-19 2019-12-20 roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia dla zwierząt dużych zespolonego z ciekiem i drogą dojazdową PZDdz-47.9; wiaduktu drogowego WD-50.2, przejścia dla zwierząt dużych górne PZGd-53.0
21. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o.  ul. Noniewicza 85C/18, 16-400 Suwałki 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-20 roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej
22. MELIOREX Sp. z o.o.  16-420 Raczki, 
Szkocja 40
2019-12-05 2019-12-19 2020-01-07 roboty budowlane polegające na wykonaniu rurociągów melioracyjnych
23. AMBET s.c. Mateusz Gadomski, Patryk Świestowski   10-693 Olsztyn, 
ul. Herdera 1 b
2019-12-13 2019-12-30 2020-01-07 roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu przejść ekologicznych
24. ŁUKOW-BUD, Zdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102, 
16-320 Bargłów Kościelny
2019-12-20 2020-01-10 2020-01-22 roboty budowlane polegające na wykonaniu montażu konstrukcji z blach falistych PZM-50.0, PZM-52.1, PZM-54.1 PZM-60.5, PZM-61.5
25. InvestBlock Sp. z o.o. 16-300 Augustów, 
Rynek Zygmunta Augusta 27/lok.3
2019-12-20 2020-01-10 2020-01-13 roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustów stalowych z rur spiralnie karbowanych (Hel-Cor), przepustów rurowych z tworzyw sztucznych (HDPE), przepustów z rur PP
26. BBR Polska Sp. z o.o. 03-236 Warszawa, 
ul. Annopol 14
2020-02-11 - - roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dylatacji oraz sprężenia obiektów kablami sprężającymi

 

 

Dalsi Podwykonawcy:

 

L.p. Podwykonawca Dalszy Podwykonawca Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.              
2.              
3.