Podwykonawcy robót budowlanych:


L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.
2.
3.

Dalsi Podwykonawcy:


L.p. Podwykonawca Dalszy Podwykonawca Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.
2.
3.
Na etapie projektowania Podwykonawcy nie występują.