Podwykonawcy robót budowlanych:


L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł s.j. Gutkowo 54E,
11-041 Olsztyn
2019-08-01 - 2019-09-30 - Stabilizacja gruntu cementem i osuszanie warstw nasypów spoiwami,
- Frezowanie nawierzchni na zimno,
- Wynajem frezarki.
2. USŁUGI SPRZĘTOWE PAWEŁ ZUBRZYCKI Lipniak 13,
16-402 Suwałki
2019-09-10 - - - roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie nasypów, podbudów oraz zbiorników.
3. WIBRO Marek Gliński Poddubówek 33,
16-402 Suwałki
2019-09-16 - - - roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów i nasypów,
- wykonanie podbudów i zbiorników.
4. Usługi Sprzętowe Józef Łukowski Bargłów Dworny 102,
16-320 Bargłów Kościelny
2019-09-27 2019-10-10 - - wykonanie wykopów fundamentowych,
- budowa dróg technologicznych z płyt drogowych,
- budowa platform pod palownicę.
5. "Łukow-Bud" Zdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102,
16-320 Bargłów Kościelny
2019-10-03 2019-10-10 - rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych.
6. Bartłomiej Machuta Imkop Bis Zakład Usługowy Poddubówek 33,
16-402 Suwałki
2019-10-01 - - Wykonanie robót ziemnych, tj. roboty przygotowawcze, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, podbudów, oraz zbiorników.
7. Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. k. al. Ignacego Daszyńskiego 22,
31-534 Kraków
2019-10-18 - - Wykonanie robót palowych dla obiektów PZM 43.6. PZM 45.6. WD 50.2 oraz PZM 62.7
8. Przerdsiebiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTRO-TEL-BUD Robert Mąka ul. Sadowa 3,
10-687 Szczęsne
2019-10-18 - - Usunięcie kolizji teletechnicznych Orange (nr 1-5). Kolizji nr 1 SSPW oraz budowa kanału technologicznego

Dalsi Podwykonawcy:


L.p. Podwykonawca Dalszy Podwykonawca Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.
2.
3.