Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Za realizację Kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

Kierownik Projektu: Hubert Mildner

tel. +48 85 521 28 00

Inżynier Kontraktu

MGGP S.A.

Inżynier Kontraktu: Piotr Wojtunik

ul. 1. Maja 15, 16-420 Raczki

Wykonawca

Budimex S.A.

Dyrektor Kontraktu: Antoni Ciepielewski

Szkocja 40, 16-420 Raczki

Instytucje zaangażowane w realizację projektu