Dostawcy:


L.p. Nazwa Siedziba Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Data zgłoszenia Zakres
1. Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Stanisława Staniszewskiego 65,
16-402 Suwałki
18-12-2018 20-12-2018 Dostawa kruszyw - kruszywo drobne łamane - piasek kruszony 0/2
2. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe "SYLWEX" Sylwia Paciorko i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Małe Raczki 33
16-420 Raczki
26-09-2018 27-03-2019 Dostawa mieszanek kruszywa
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Szkocja 40
16-420 Raczki
13-03-2019 27-03-2019 Dostawa kruszywa (piasek)
4. UAB MILSA Elektrėnų g. 16
LT-51205 Kaunas
28-03-2019 02-04-2019 Dostawa kruszywa (grysy granitowe łamane 2/5, 5/8, 8/11)
5. UAB MILSA Elektrėnų g. 16
LT-51205 Kaunas
10-04-2019 10-04-2019 Dostawa kruszywa (grysy granitowe łamane 2/8, 8/16, 16/22)