Wystawienie Świadectwa Przejęcia

W dniu 26.05.2021 r. Inżynier Kontraktu w wyniku zakończenia prac komisji odbiorowej, na podstawie Subklauzuli 10.1 Warunków Kontraktu wystawił końcowe Świadectwo Przejęcia. W związku z powyższym roboty budowlane uważa się za zakończone, a Inwestycja wkroczyła w etap zgłaszania i usuwania wad i usterek.