Wizyta studyjna na Terenie Inwestycji

W dniu 30.06.2021 r. na Terenie Inwesrtcji S61 Wysokie Raczki miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli GDDKiA Oddział w Olsztynie, Inżyniera, Wykonawcy oraz lokalnych mediów. Do spotkania doszło w okolicy Węzła Wysokie, gdzie opowiedziano o przedmiocie, technologi i stanie zaawansowania realizowanej Inwestycji. Przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję do zapoznania się ze stanem bieżącym realizowanej drogi ekspresowej S61 na odcinku Wysokie-Raczki oraz wykonania fotografii i nagrań wideo.

Efekty ww. spotkania zostały opublikowane w mediach:
Radio5: https://radio5.com.pl/2021/06/odcinek-wysokie-raczki-ma-byc-gotowy-w-czw...