Uroczyste otwarcie drogi S61 Wysokie-Raczki

W dniu 03.01.2022 r. o godzinie 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S61 Wysokie-Raczki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Infrastruktury - Pan Andrzej Adamczyk, Senator RP - Pani Małgorzata Kopiczko, Poseł na Sejm RP - Pan Wojciech Kossakowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Pan Artur Chojecki, Dyrektorzy Oddziału GDDKiA w Olsztynie oraz Centrali GDDKiA, przedstawiciele lokalnych Samorządów, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy - Budimex S.A. oraz Nadzoru Inwestorskiego - MGGP S.A.

Przypominamy, że droga ekspresowa S61 na odcinku międzywezłowym od węzła Kalinowo do węzła Raczki została udostępniona dla ruchu w dniu 30.12.2021 r.

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). Wartość Dofinansowania z UE wynosi 379 583 347 euro i obejmuje sześć zadań w ramach Projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko.