Ukończenie nawierzchni betonowej

Prace nad wykonaniem nawierzchni trasy głównej z betonu cementowego zostały właśnie zakończone. Jest to kluczowy krok w drodze do zakończenia realizacji Inwestycji droga ekspresowa S61 na odcinku Wysokie-Raczki.