Symboliczne "Wbicie łopaty"

W dniu 09.10.2019 r. o godzinie 11:00 w okolicy km 48+000 terenu Inwestycji, nastąpiła symboliczna inauguracja rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S61 Wysokie-Raczki.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Pani Małgorzata Kopiczko - Senator RP, Pan Wojciech Kossakowski - Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Czemiel - Doradca Ministra Infrastruktury, Pan Mirosław Nicewicz - Dyrektor GDDKiA Oddział Olsztyn oraz Dyrektor Rejonu Budimex - Pan Dariusz Taraszkiewicz. Na miejscu obecna była liczna kadra Zamawiajacego, Wykonawcy - Budimex S.A. i Inżyniera - MGGP S.A.

Dla przypomnienia, decyzja ZRID dla przedmitowego zadania została wydana w dniu 07.10.2019 r. Przewidywany termin oddania Inwestycji do użytkowania to 04.06.2021 r.