Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 12.11.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Kalinowo, organizowane przez Wójta Gminy Kalinowo. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta udział wzięli przedstawiciele Generalnego Wykonawcy Inwestycji - Budimex S.A. oraz przedstawiciele Zamawiajacego - GDDKiA oraz przedstawiciele Konsultanta. Przedmiotem spotkania było wyjaśnienie z mieszkańcami ewentualnych wątpliwości w związku z realizacją Inwestycji, a także jej wpływu na życie mieszkańców oraz odszkodowań z tytułu wywłaszczeń