S61 Wysokie-Raczki - Roboty drogowe i mostowe - maj 2022