S61 Wysokie-Raczki - 2021-09 - Roboty drogowe i mostowe