S61 Wysokie-Raczki - 2021-08 - Roboty drogowe i mostowe