Rozpoczęcie przerwy zimowej

W dniu 15.12.2020 r. zgodnie z Kontraktem rozpoczęła się przerwa zimowa w realizacji robót, która potrwa do 15.03.2021 r. W tym czasie Wykonawca ma prawo do nie realizowania robót ze względu na warunki atmosferyczne. Jednak prawdopodobnie prace będą kontynuowane w ograniczonym zakresie.