Rozpoczęcie odcina próbnego nawierzchni betonowej

W dniu 29.07.2020 r. Wykonawca rozpoczął prace nad budową odcinka próbnego nawierzchni trasy głównej z betonu cementowego. Odcinek nawierzchni rozpoczęto w km 47+900, a jego zakończenie zaplanowano w km 45+700.