Roboty drogowe - beton nawierzchniowy

W dniu 29.10.2020 ułożono 200 m nawierzchni betonowej drogi głównej w rejonie początkowym Inwestycji. Roboty przeprowadzono w ramach próby technologicznej, która ma sprawdzić zdatność i prawidłowość mieszanki betonowej oraz możliwości jej wbudowania.

W tym samym dniu miało miejsce wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej mieszanki asfaltowej na drodze dojazdowej DD-9.