Roboty bitumiczne - warstwa ścieralna z SMA

W dniach 19-20 października 2020 została ułożona warstwa ścieralna SMA nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi DW661 przebudowywanej w ramach Inwestycji. W najbliższych dniach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, planowane jest układanie warstwy ścieralnej SMA na drodze DK16 w okolicy węzła Wysokie.

W pozostałym zakresie robót drogowych, na sekcjach 1 i 2 Inwestycji została wykonana podbudowa pomocnicza, natomiast podbudowa zasadnicza została wykonana przynajmniej w zakresie jednej warstwy.