Roboty bitumiczne na Węźle "Wysokie"

W dniu 22.06.2020 r. Wykonawca rozpoczął pierwsze roboty bitumiczne. Roboty wykonywane są w obrębie Węzła "Wysokie" - dróg dojazdowych do wiaduktu WD-44.3. Wykonanie robót bitumicznych w tym rejonie pozwoli ostatecznie na przełożenie ruchu z drogi DK16 i kontynuację robót kolidujących z tą drogą.