Rada Techniczna nr 30

W dniu 10.03.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 30, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.