Rada Techniczna nr 27

W dniu 18.02.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 27, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.