Rada Techniczna nr 22

W dniu 14.01.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 22, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.