Rada Techniczna nr 18

W dniu 03.12.2019 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 18, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.