Rada Techniczna nr 15

W dniu 12.11.2019 r. miała miejsce Rada Tehniczna nr 15, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.