Rada Techniczna nr 103

W dniu 17.08.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 103, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.