Rada Budowy nr 9

W dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 9. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc kwiecień 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku w trybie ZRID - dokonano uzupełnienia.
 • Wystąpienie o uzgodnienia do PDR do KW Policji w Białymstoku i Olsztynie oraz do Państwowej Straży Pożarnej.

Obiekty inżynierskie:

 

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Odwodnienie:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego.

Melioracje:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
 • Uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego od PGW Wody Polskie.

Wodociąg:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan.

Energetyka:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego.
 • Weryfikacja projektów branży teletechnicznej w zakresie przebudów i kanału technologicznego oraz elektroenergetycznej w zakresie przebudów sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
 • Wystąpienie o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudów linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla linii Szeligi-Augustów PGE S.A. i Exatel S.A., od którego otrzymano uzgodnienie bez uwag.

Teletechnika:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.

Projekt Zagospodarowania Terenu:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym zieleni.

 

Przewidywany postęp na maj 2019 r.:

 • Przekazanie do weryfikacji Projektów Wykonawczych branży drogowej.
 • Przekazanie opracowania w zakresie projektu konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia dróg technologicznych - dróg dojazdowych.
 • Przekazanie Projektów Wykonawczych przebudowy sieci wodociągowej, przebudów elektroenergetycznych oraz przebudów teletechnicznych i kanału technologicznego – do końca maja.
 • Przekazanie do weryfikacji Projektu Organizacji Ruchu – do końca maja.
 • Przekazanie materiałów celem uzgodnienia projektu – PW branży wodociągowej, melioracyjnej i teletechnicznej do gestorów – Orange i SSPW.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 13.06.2019 r.