Rada Budowy nr 8

W dniu 18.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 8. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc marzec 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

 1. Mapa do celów projektowych.
 2. Drogi:
  • Praca nad przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o ZRID wraz z załącznikami.
  • Projekt budowlany branży drogowej – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Złożenie wniosku o ZRiD wraz z załącznikami do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 04.03.2019 r.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
  • Prace nad Planem działań ratowniczych.
  • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
    
 3. Obiekty inżynierskie:
  • Opracowanie projektów budowlanych obiektów inżynierskich – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

 1. Odwodnienie.
  • Projekt Budowlany w zakresie odwodnienia układu drogowego – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego.
 1. Melioracje.
  • Projekt Budowlany w zakresie przebudów melioracyjnych – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
 1. Wodociąg.
  • Projekt Budowlany w zakresie przebudów wod.-kan. – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan.
 1. Energetyka.
  • Projekt Budowlany w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych nn, SN, WN – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych nn, SN, WN.
  • Projekt Budowlany w zakresie oświetlenia drogowego – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego.
  • Projekt Budowlany zasilania – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania.
 1. Teletechnika.
  • Projekt Budowlany w zakresie przebudów teletechnicznych – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym przebudów branży teletechnicznej.
  • Projekt Budowlany kanału technologicznego – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.
 1. Projekt Zagospodarowania Terenu.
  • Projekt Budowlany w zakresie rozbiórek – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Projekt Budowlany w zakresie zieleni (wycinki oraz nasadzenia) – przygotowanie Projektu Budowlanego jako załącznik do Wniosku o ZRiD.
  • Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym zieleni.
 1. Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

 

Przewidywany postęp na kwiecień 2019 r.:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym wszystkich branż.
 • Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID w związku z wezwaniem  UW.
 • Uzyskanie opinii w zakresie Planu Działań Ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Uzgodnienia Projektu Wykonawczego w zakresie przebudowy linii wysokiego napięcia.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 16.05.2019 r.