Rada Budowy nr 7

W dniu 14.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 7. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc luty 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

1. Mapa do celów projektowych.
2. Drogi:
- Prace nad Projektem Budowlanym - wyjaśnianie uwag z Inżynierem i przedłożenie PB.
- Aktualizacja Systemu Zarządzania Ruchem, ze względu na korekty PB i PDR.
- Praca nad materiałami na potrzeby złożenia wniosku o ZRID i samym wnioskiem.
3. Obiekty inżynierskie:
- Prace nad Projektem Budowlanym - wyjaśnianie uwag z Inżynierem i przedłożenie PB.

Pozostałe branże – wprowadzenie uwag i przedłożenie Projektu Budowlanego do zatwierdzenia:
4. Odwodnienie.
5. Melioracje.
6. Wodociąg.
7. Energetyka.
8. Teletechnika.
9. Projekt Zagospodarowania Terenu.
10. Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
- Wykonawca otrzymał uwagi Inżyniera i Zamawiającego, uwagi zostały wprowadzone, dokumentacja
po uwagach została przekazana.
11. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

Przewidywany postęp na marzec 2019 r.:

1. Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie poszczególnych branż.
2. W zakresie branży energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, Wykonawca będzie uzgadniał Projekty Wykonawcze z poszczególnymi Gestorami, przygotowywanie materiałów do uzgodnień.
3. Pozwolenia wodnoprawne - współpraca z RZGW w ramach postępowania.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 18.04.2019 r.