Rada Budowy nr 33

W dniu 17.06.2021 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 33. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za maj 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

Zaawansowanie całkowite robót – 79%
Roboty drogowe – 71%
Roboty mostowe – 78%
Roboty branżowe – 89%
 

W-DK omówił postęp prac projektowych i budowlanych na kolejny miesiąc:

W czerwcu 2021 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót: 

Roboty Drogowe:

Sekcja I

 • Podbudowa zasadnicza DD-2 km 0+000-1+074 wraz ze zjazdami
 • Nawierzchnia z kruszywa DD-2 km 0+000-1+074 wraz ze zjazdami
 • Podbudowa zasadnicza DD-3a km 0+000-0+777 wraz ze zjazdami
 • Nawierzchnia z kruszywa DD-3a km 0+000-0+777 wraz ze zjazdami
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD-3b km 0+000-0+312 wraz ze zjazdami
 • Nawierzchnia z kruszywa DD-3b km 0+000-0+312 wraz ze zjazdami
 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza S61 km 43+650-47+550 JL
 • Uzupełnienie pasa rozdziału S61 km 42+765-75+600
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61 48+090 – 53+000

 

Sekcja II

 • Uzupełnienie GWN w pasie rozdziału i pod pobocza S61 51+000 – 55+000
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 53+000– 54+000
 • Nawierzchnia żwirowa DD7a; DD9; DD10; DD12
 • Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego DD12
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 49+640 – 54+000
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 55+000 – 56+000

 

Sekcja III

 • Wykop - DD15 A
 • Wykop - DG179007
 • GWN - DD15A
 • C90/3 – DD15A, DG179007
 • Kruszywo nawierzchniowe– DD15A
 • Kruszywo nawierzchniowe – DD13, DD13b
 • Warstwa mrozochronna, C50/10 - S61 55+000 – 55+050
 • Roboty ziemne, GWN, C50/10 - S61 58+600 – 58+700
 • Kopanie rowów DD17
 • Nasyp przy obiekcie WD 61.0 km 61+000 – 61+050 i 61+070 – 61+100
 • GWN S61 km 61+000 – 61+050 i 61+070 – 61+100
 • Kruszywo C 50/10 km 61+000 – 61+050 i 61+070 – 61+100
 • Kruszywo nawierzchniowe DD 23

 

Elementy bezpieczeństwa ruchu

 • Balustrady U11a – DP1913 ; DP1945; DG10408B; DG102396B; DD03
 • Bariery drogowe – DD9, DD14, DK16, S61 km 62+500 – 63+000; 43+500 – 45+700; 45+700 – 47+900 strona lewa

 

Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów ekranów akustycznych Ekran E-4; E-13; E-7

 

Ogrodzenia

 • S61 km 46+500-47+500 L, 59+100-59+800 P, 56+200-56+700 P, 56+500-57+400 L
 • ZBR-4

Humusowanie

 • Pas rozdziału 42+765-45+650
 • DD-1 0+000-1+500 humusowanie elementów umocnienia rowów, pozostałe skarpy

i przeciwskarpy

 • DD-2 0+400-0+800 humusowanie elementów umocnienia rowów, pozostałe skarpy

i przeciwskarpy, tereny płaskie przy zbiorniku ZBR-1

 • DD-3a
 • DD-3b

Nasadzenia

 • S61 43+600 L+P
 • Wyspa przy R2
 • S61 44+800 P

Roboty Mostowe:

 

MS PZDz - 47.9

 • Roboty brukarskie
 • Montaż deski gzymsowej
 • Montaż krawężnika na obiekcie

 

PZM-50.0

 • Roboty wykończeniowe

 

PZGd-53.0

 • Beton oczepów murów
 • Beton kapy J.P
 • Zasypka ustrojów nośnych
 • Próbne obciążenie

PZM-57.5

 • Beton kapy chodnikowej P1 i P2 j.l (za obiektem)
 • Montaż słupów ekranów akustycznych, strona lewa

 

WD-57.8

 • Żywica na kapach
 • Próbne obciążenie

 

PZDdz-58.6

 • Deska gzymsowa
 • Krawężnik na obiekcie
 • Kotwy kap
 • Beton płyty przejściowej P2 j.l i j.p
 • Zasypka przyczółków P1 i P2

 

WD-60.0

 • Schody skarpowe,
 • Beton kap na obiekcie,
 • Montaż krawężnika na skrzydłach,
 • Izolacja gruba na obiekcie pod jezdnią ,
 • Gzyms skrzydeł beton str P.,
 • Asfalt twardolany,
 • Próbne obciążenia.

 

PZDsz-61.0

 • Zakończenie zasypek inżynierskich za P1 i P2
 • Beton podkładowy płyty przejściowej P1 i P2
 • Beton płyty przejściowej P1 i P2
 • Montaż deski gzymsowej na ustroju i skrzydłach
 • Beton gzymsów ustroju i  skrzydeł
 • Izolacja gruba gzymsów
 • Izolacja cienka płyt przejściowych
 • Zbrojenie betonu ochronnego
 • Beton ochronny ustroju nośnego

 

WS-62.4

 • Roboty wykończeniowe
 • Żywice na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydeł

 

PZM-44.7, PZM-47.3, PZM-48.5, PZM-55.9

 • Znaki wysokościowe
 • Stały znak wysokościowy

 

Roboty Branżowe

Melioracje:

 • Umocnienie rowu R-1 w km 43+586

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny S61

Oświetlenie:

 • Oświetlenie – S61

Zbiorniki:

 • Wykonanie pozostałych robót zasadniczych na wszystkich zbiornikach

 

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 22 lipiec 2021 r., godzina 11.00