Rada Budowy nr 3

W dniu 15.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 3. Projektant omówił postęp prac projektowych za ubiegły miesiąc oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

 • Mapa do celów projektowych – 48%
 • Drogi –  44%
 • Obiekty inżynierskie – 44%
 • Odwodnienie – 44%
 • Melioracje – 44%
 • Wodociąg – 44%
 • Energetyka – 44%
 • Teletechnika – 44%
 • Zieleń – 44%
 • Ochrona akustyczna – 44%
 • Geotechniczne Warunki Posadowienia – 44%
 • Rozbiórki – 44%
 • Projekt Zagospodarowania Terenu – 44%
 • Plan Działań Ratowniczych dla studium Projektu Budowlanego – 44%
 • Stała Organizacja Ruchu – 0%
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 95%
 • Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 54%