Rada Budowy nr 24

W dniu 17.09.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 24. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za sierpień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

Roboty przygotowawcze - 81%
Roboty ziemne (łącznie z warstwą mrozoochronną, GWN oraz wzmocnieniami gruntu) - 80%
Odwodnienie, przepusty - 67%
Podbudowy - 42%
Nawierzchnia - 4%

W-DK omówił postęp prac projektowych i budowlanych na kolejny miesiąc:

We wrześniu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Nadzór autorski
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi do projektu wykonawczego zasilania
 • Prace nad rewizją projektu systemu zarządzania ruchem

 

Roboty Drogowe:

Sekcja 1:

 • Skarpowanie i profilowanie pod humusowanie - DD2, DD3a, DD3b, DD4, DK16 0+500 – 1+400
 • Skarpowanie i przygotowanie pod humusowanie S61 44+300 – 47+500
 • Roboty ziemne S61 44+300 – 44+350
 • Podłoże w wykopie S61 44+300 – 44+350
 • Warstwa mrozoochronna S61 44+300 – 44+350
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 - S61 km 44+300 – 44+350
 • Pobocza WW DL1, 2, 3;
 • Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661
 • Roboty bitumiczne – (warstwa ścieralna) – DK16  0+450 – 0+890 + Rondo R1
 • Humusowanie - S61 42+765 – 43+340, S61 km 47+500 - 49+200
 • Humusowanie – DD2, DK16 0+150 – 0+390, 0+500 – 1+400
 • Ogrodzenia – S61 42+765,51 – 43+340, 48+350 – 49+200
 • Rondo R1 i R2 – wykonanie nasadzeń zieleni na rondach

 

Sekcja 2:

 • Nasyp DD5 2+340 – 2+400
 • GWN - DD5 2+000 – 2+400
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 - DD5 2+000 – 2+400
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 – DD9 0+000 – 0+120
 • Wykop/nasyp - DD12 1+100 – 2+300
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 – DD12  0+000 – 1+100
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 DD10 – DD10 0+000 – 1+135
 • W-wa mrozoochronna DD12 1+205 – 1+270; 1+375 – 1+409; 1+490 – 1+525; 1+737 – 1+782
 • GWN  DD12 1+270 – 1+375; 1+409 – 1+490; 1+525 – 1+737; 1+782 – 2+495
 • Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/10 – 49+700 – 50+800; 52+500 – 55+000
 • Podbudowa z mieszanki związanej C3/4 DP1913N – 0+550 – 0+630 0+080 – 0+120
 • Podbudowa z mieszanki związanej C3/4 DP1945N – 0+650 – 0+790
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 DP1913N 0+360 – 0+630
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 DP1945N 0+650 – 0+790
 • Humusowanie - S61 49+200 ÷ 49+700, 50+900 ÷ 52+050, 52+190 ÷ 54+920
 • Ogrodzenia – S61 50+900 – 52+050 SL i SP

 

Sekcja 3:

 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD13
 • Wymiana gruntu – DD17
 • Odhumusowanie - DD15 A
 • Roboty Ziemne - DD15 A
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD15 A
 • Roboty Brukarskie  - DW 661 0+000 – 1+032 
 • GWN S-61 km 55+500 -56+300
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 – 55+500 – 56+300
 • GWN S-61 59+650 – 59+800
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 – 59+650 – 59+800
 • Wa-wa mrozoochronna S61 60+000 -60+100
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 – 60+000 -60+100
 • Nasyp/Wykop – DD19
 • Nasyp Wykop - DD25
 • GWN – DD19
 • GWN – DD25                    
 • DG102408B – Wykop/Nasyp
 • Ogrodzenie – S61 61+600 – 62+300 SL i SP

 

Roboty Mostowe:

PZM-43.6

 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

WD-44.3

 • Ułożenie warstwy ścieralnej
 • Zabezpieczenie powierzchni betonowych

PZM-45.6

 • Montaż deski gzymsowej
 • Montaż krawężnika
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Beton podkładowy pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Betonowanie płyt przejściowych
 • Izolacja cienka płyt przejściowych
 • Izolacja gruba pod kapami chodnikowymi

MS-PZDdz-47.9

 • Betonowane ciosów
 • Montaż łożysk
 • Przygotowanie platformy pod rusztowania deskowania ustroju nośnego
 • Montaż rusztowań deskowania ustroju nośnego
 • Zasypki za przyczółkami

PZM-50.0

 • Zbrojenie gzymsów
 • Betonowanie gzymsów

 

WD-50.2

 • Izolacja  gruba ustroju nośnego
 • Montaż dylatacji
 • Beton podkładowy pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Beton płyt przejściowych
 • Izolacja cienka płyt przejściowych
 • Montaż deski gzymsowej
 • Montaż krawężnika kamiennego
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Beton kap chodnikowych  
 • Montaż kolektora odwodnienia

PZM-52.1

 • Zasypka obiektu

PZGd-53.0

 • Beton przyczółków 6/6
 • Beton ław fundamentowych pod murami oporowymi P3

PZM- 54.1

 • Beton gzymsu

WD-55.2

 • Warstwa ścieralna
 • Próbne obciążenie
 • Obrukowanie

PZM- 55.9

 • Płyta zespalająca
 • Izolacja gruba – papa
 • Nadbeton
 • Zasypka

PZM-57.5

 • Belki typu DS.
 • Zbrojenie i beton ustroju nośnego
 • Beton skrzydeł P1 i P2 jezdnia prawa

WD-57.8

 • Zasypka P1 i P3
 • Beton ustroju

PZDdz-58.6

 • Badania statyczne i dynamiczne pali
 • Beton podkładowy

PZM-62.7

 • Montaż deski gzymsowej
 • Montaż krawężników
 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
 • Schody skarpowe
 • Dokończenie zasypki za korpusami podpór P1 i P2

WS-62.4:

 • Zbrojenie i betonowanie skrzydeł podwieszonych na podporze P1
 • Betonowanie korpusu P1 JP
 • Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1 JP
 • Montaż łożysk na podporach P1 i P2
 • Zasypka ław fundamentowych P1
 • Zasypka za korpusem na podporze P1 do połowy wysokości korpusu
 • Wykonanie drenażu za przyczółkiem
 • Izolacja cienka na korpusie P1
 • Zbrojenie i betonowanie I etapu poprzecznic na podporach P1 i P2

PZDsz-61.0:

 • Wykonanie pali FDP na dojazdach do obiektu od str podpory P1 i P2
 • Wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych pali CFA
 • Zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej P1
 • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych pod skrzydłami
 • Zbrojenie korpusu na podporach P1 i P2
 • Izolacja cienka ław fundamentowych P1 i P2

PZM-60.5:

 • Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej
 • Wykonanie drenażu górnego P1 i P2
 • Wykonanie parasola nad konstrukcją stalową

WD-60.0:

 • Zbrojenie i betonowanie korpusów przyczółków P1 i P3
 • Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3
 • Zbrojenie i betonowanie I etapu skrzydeł na podporach P1 i P3
 • Izolacja cienka ław fundamentowych P1, P2, P3
 • Zasypka ław fundamentowych P1, P2, P3

 

Roboty Branżowe

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny S61 km 54+100 – 55+100

Kanalizacja deszczowa:

 • Wykonanie przykanalików: 125m
 • Wykonanie drenaży w pasie rozdziału: 5km
 • Wykonanie kanałów: 54, 51, 55, 13, 14, 47

 

Zbiorniki:

 • ZBR1 - Zakończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR2 - Zakończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR 3 - Dokończenie umocnienia
 • ZBR3a – Dokończenie umocnienia
 • ZBR4 – Dokończenie wykopu i rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR9 - Dokończenie umocnienia
 • ZBR11 – Rozpoczęcie wykopu
 • ZBR16 -Dokończenie umocnienia
 • ZBR17 – Umocnienie zbiornika
 • ZBR19 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR20 – Rozpoczęcie wykopu
 • ZBR22a –Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR24 – Dokończenie umocnienia

Melioracje:

 • Rów R-b,
 • Rów R-A3

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 15.10.2020 r.