Rada Budowy nr 23

W dniu 20.08.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 23. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za lipiec 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

W sierpniu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Nadzór Autorski
 • Korekta Przedmiaru Robót o uwagi Inżyniera
 • Uzupełnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu o uwagi Inżyniera

Roboty Drogowe:

sekcja 1:

 • Podbudowa pomocnicza KŁSM – DD2, DD3a, DD3b, DD4, DK16 1+200 – 1+400. DL1, DL2, DL3
 • Skarpowanie i profilowanie pod humusowanie - DD2, DD3a, DD3b, DD4, DK16 0+500 – 1+400
 • Skarpowanie i przygotowanie pod humusowanie S61 44+300 – 47+500
 • Roboty ziemne S61 44+300 – 44+400
 • Podłoże w wykopie S61 44+300 – 44+400
 • Warstwa mrozoochronna S61 44+300 – 44+400
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 - S61 km 44+300 – 44+400
 • Stabilizacja C3/4 – DK16 0+000 – 0+150, 1+210 – 1+400
 • GWN – DK16 1+200 – 1+400
 • Pobocza WW DL1, 2, 3; DK16 0+000 – 1+400
 • Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661
 • Roboty bitumiczne – (podbudowa bitumiczna + warstwa wiążąca) – DK16 0+000 – 0+150, 0+400 – 1+948, 1+200 – 1+400, DL1, DL2, DL3
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5 C90/3 - S61 48+086 – 49+200
 • Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – S61 44+450 – 47+946 LP
 • Humusowanie - S61 42+765 – 43+340, S61 km 47+500 - 49+200
 • Humusowanie – DK16 0+150 – 0+390

sekcja 2:

 • Wymiana gruntu dodatkowa DD9 km 0+000 – 0+070 – nasyp      
 • Wymiana gruntu C112e  DD12 - nasyp
 • Nasyp DD5 2+340 – 2+400
 • GWN - DD5 2+000 – 2+400
 • GWN  - S61 49+700-50+150; 50+825 – 50+850; 52+800 – 53+100; 54+050 -54+150
 • GWN/ wa-wa mrozochronna - DD10 0+000 – 1+135, DP1913N 0+300 – 0+633, DD12
 • Wykop/nasyp - DD12
 • W-wa mrozoochronna 53+000 – 53+100; 54+920 – 55+000
 • Humusowanie - S61 km 49+200 ÷ 49+700, km 50+900 ÷ 52+050, km 54+190 ÷ 54+920
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C50/10 – 49+700 – 50+200; 52+400- 53+100
 • Podbudowa C90/3 – DD7, DD10
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5 C90/3 - S61 km 49+200 – 53+000

sekcja 3:

 • Wa-wa mrozoochrona - DW661 0+940 - 1+032
 • Podbudowa C3/4 - DW661  0+940 - 1+032
 • Kruszywo C90/3 - DW661 0+000 – 1+032
 • Roboty Brukarskie  - DW 661 0+000 – 1+032 
 • Roboty ziemne - S61 55+550 – 56+645
 • Roboty Ziemne – S61 57+050 – 57+800
 • Podbudowa C50/10 – S61 57+800 – 59+150
 • Odhumusowanie - DD13
 • Roboty Ziemne - DD13
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD13
 • Wymiana gruntu – DD17
 • Odhumusowanie - DD15 A
 • Roboty Ziemne - DD15 A
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD15 A
 • Humusowanie – S61 60+100-60+450, 61+000 – 62+936

 

Roboty Mostowe:

Obiekt PZM-43.6

 • Montaż krawężnika,
 • Zbrojenie i betonowanie kap

 Obiekt WD-44.3

 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego
 • Ułożenie warstwy ścieralnej
 • Montaż barier
 • Zabezpieczenie powierzchni betonowych

 Obiekt PZM-45.6

 • Montaż deski gzymsowej
 • Montaż krawężnika

Obiekt PZDdz-47.9

 • Betonowanie ciosów
 • Montaż łożysk
 • Przygotowanie platformy pod rusztowania deskowania ustroju niosącego

Obiekt WD-50.2

 • Betonowanie płyty ustroju niosącego
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej
 • Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych
 • Montaż dylatacji

Obiekt PZM 50.0

 • Zbrojenie i betonowanie gzymsów

Obiekt PZM-52.1

 • Zasypka konstrukcji,
 • Montaż parasola przeciwwodnego

Obiekt PZGd-53.0

 • Zabetonowanie ław fundamentowych P3
 • Beton filarów P2 5/9

Obiekt PZM-54.1

 • Dren pod warstwami konstrukcyjnymi

Obiekt WD-55.2

 • Nawierzchnia z asfaltu lanego
 • SMA
 • Balustrady
 • Bariery
 • Obrukowanie,

Obiekt PZM-55.9

 • Zasypka konstrukcji, drenaż, płyta zespalająca,

Obiekt PZM-57.5

 • Betonowanie przyczółka P1 J.P i P2 J.P,
 • Betonowanie skrzydeł
 • Montaż belek DS

Obiekt WD-57.8

 • Betonowanie I etapu poprzecznicy P1 i P3,
 • Montaż belek,

Obiekt PZDdz-58.6

 • Pale przemieszczeniowe pod obiektem

Obiekt WD-60.0

 • Betonowanie ław fundamentowych na podporach P1,P2,P3
 • Betonowanie filarów na podporze P2

Obiekt PZM-60.5

 • Montaż konstrukcji z blach falistych

Obiekt PZdsz-61

 • Wykonanie posadowienia pośredniego pod ławami fundamentowymi
 • Beton wyrównawczy pod ławami fundamentowymi na podporze P1,P2
 • Betonowanie  ław fundamentowych na podporach P1,P2

Obiekt WD-62.4

 • Betonowanie korpusów, skrzydeł na P1,P2
 • Betonowanie ciosów na podorze P1
 • Zasypka za przyczółkiem P2

Obiekt PZD-62.7

 • Zabetonowanie płyt przejściowych na podporze P1
 • Montaż krawężnika
 • Montaż desek gzymsowych

 

Roboty Branżowe:

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny S61 km 49+280 – 49+920
 • Kanał technologiczny S61 km 47+100 – 47+520
 • Kanał technologiczny S61 km 60+100 – 61+100

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał 56, 57, 35
 • Wpusty 20 szt.

Zbiorniki:

 • Wykopy ZBR1 km 43+500
 • Dokończenie wykopu oraz umacnianie zbiornika ZBR3 km 44+300
 • Umacnianie ZBR3a km 44+700
 • Dokończenie wykopu ZBR4 km 45+500
 • Dokończenie wykopu oraz umacnianie zbiornika ZBR-9 km 47+950
 • Zakończenie prac umacniających ZBR 10-km 48+150
 • Zakończenie prac umacniających ZBR 16-km 54+00
 • Zakończenie wykopu oraz prace umacniające ZBR 17 km 55+500
 • Zakończenie wykopu oraz prace umacniające ZBR 18 km 55+700
 • Zakończenie wykopu ZBR-24 km 62+300
 • Zakończenie prac ZBR 23 km 61+200

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 17.09.2020 r.