Rada Budowy nr 22

W dniu 16.07.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 22. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za czerwiec 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

W lipcu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Nadzór Autorski
 • Korekta Przedmiaru Robót o uwagi Inżyniera
 • Uzupełnienie projektu branży geotechnicznej
 • Uzupełnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu o uwagi Inżyniera
 • Uzupełnienie projektu Systemu Zarządzania Ruchem o uwagi Inżyniera

 

Roboty Drogowe:

sekcja 1:

 • Roboty ziemne – DD2, DD3a, DD4, DK16 0+700 – 0+800, DK16 1+200 – 1+400
 • GWN – DK16 0+700 – 0+800, DK16 1+200 – 1+400
 • Stabilizacja C3/4 - DK16 0+700 – 0+800
 • KŁSM - DK16 0+700 – 0+800
 • Warstwa mrozoochronna/GWN – DD2, DD3a, DD3b, DD4
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 - S61 km 49+000 – 49+200
 • Pobocza WW DL4, 5, 6; DK16 0+800 – 1+200
 • Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5 C90/3 - S61 km 42+765 – 50+000
 • Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – S61 km 45+720 – 47+946 LP
 • Humusowanie - S61 km 42+765,51 – węzeł „Wysokie”, DK16 km 0+000.00 ÷ 000.00-1+367,65

sekcja 2:

 • Wymiana gruntu C110 DD10 0+000 – 0+070 -  nasyp
 • Wymiana gruntu C105h DD5 2+340 – 2+400 -  nasyp
 • Nasyp - DD5 2+000 – 2+400, DD5 1+700-2+200
 • GWN - DD5 2+000 – 2+400
 • GWN  - S61 52+700-52+900; 53+100 – 53+500; 52+700 – 53+000; 52+350 – 52+525
 • GWN/ wa-wa mrozochronna - DD10 0+000 – 1+135, DP1913N 0+300 – 0+633, DD7a
 • Wykop/nasyp - DD12
 • W-wa mrozoochronna 52+225-52+350; 52+525-52+700; 54+920 – 55+000
 • Nasyp - DP1913N 0+300 – 0+560
 • Humusowanie - S61 km 49+200 ÷ 49+700, km 50+900 ÷ 52+050, km 54+190 ÷ 54+920

sekcja 3:

 • Zakończenie robót ziemnych wykop/nasyp - DW 661 km 0+000 – 1+032
 • Zakończenie układania GWN/ wa-wa mrozochronna oraz podbudowy pomocniczej C3/4 -DW 661 km 0+000 – 1+032
 • Roboty ziemne, GWN - S61 55+580 – 55+800
 • Roboty ziemne, GWN/ wa-wa mrozochronna - S61 56+000 – 56+645, S61 57+050 – 57+660, S61 58+100 – 58+600
 • Wykopy S61 57+600 – 58+100 
 • GWN wa-wa mrozochronna - S61 58+700 – 59+150
 • Roboty ziemne/ Wymiana gruntu DD 17 0+000 – 0+500
 • Odhumusowanie, Roboty ziemne - DD15 A
 • Wymiana Gruntu, wa-wa mrozochronna - DD13
 •  Roboty ziemne; GWN/ wa-wa mrozochronna - DD13 b
 • Odhumusowanie DD 19 0+300 – 1+219
 • Roboty ziemne wykop i nasyp DD 19 0+300 – 1+219
 • Wykop S61 km 59+150 – 59+275, 59+500 – 59+625, 59+775 – 59+925
 • Nasyp S61 km 59+275 – 59+500, 60+450 – 60+725, 62+275 – 62+400
 • Wymiana gruntu dodatkowa S61 km 59+720
 • Rowy S61 km 59+150 – 62+500
 • GWN S61 km 60+875 – 61+000, 60+450 – 60+725
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa C50/10 S61 60+875 – 61+000
 • Warstwa mrozochronna S61 km 59+150 – 59+275
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa C50/10 S61 km 59+150 – 59+275, 60+450 – 60+725
 • Humusowanie - S61 km 60+100 ÷ 60+450

 

Roboty Mostowe:

Obiekt PZM-43.6:

 • Montaż deski gzymsowej i krawężnika

Obiekt WD-44.3:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Warstwa ochronna z asfaltu lanego

Obiekt PZM-45.6:

 • Beton ustroju JL

Obiekt PZDdz-47.9:

 • Betonowanie korpusu P1
 • Betonowanie skrzydeł podpory p3, p1

Obiekt WD-50.2:

 • Montaż belek T
 • Zbrojenie płyty ustroju

Obiekt PZM 50.0:

 • Montaż konstrukcji

Obiekt PZM-52.1:

 • Montaż konstrukcji
 • Izolacja ław
 • Zasypka ław fundamentowych

Obiekt PZGd-53.0:

 • Zbrojenie ław P1, P3
 • Wymiana P3
 • Beton słupów P2

Obiekt PZM-54.1:

 • Zasypka konstrukcji

Obiekt WD-55.2:

 • Izolacja gruba
 • Zasypka przyczółka P1, P3
 • Zbrojenie i beton płyt przejściowych P3
 • Kapy chodnikowe

Obiekt PZM-55.9:

 • Beton podkładowy
 • Ława fundamentowa
 • Montaż prefabrykatów

Obiekt PZM-57.5:

 • Beton przyczółków P2
 • Izolacja ław fundamentowych
 • Zasypka ław fundamentowych

Obiekt WD-57.8:

 • Beton skrzydeł P1 I i II etap
 • Beton poprzecznic P1 i P2

Obiekt PZDdz-58.6:

 • Pale pod obiektem

Obiekt WD-60.0:

 • Wykop pod ławy fundamentowe P1,P2,P3
 • Beton wyrównawczy na P1,P2,P3

Obiekt PZM-60.5:

 • Betonowanie fundamentów P1 i P2

Przepust PZM-44.7:

 • Gzyms żelbetowy
 • Elementy prefabrykowane typu L

Przepust PZM-47.3:

 • Gzyms żelbetowy
 • Elementy prefabrykowane typu L

Przepust PZM-48.5:

 • Gzyms żelbetowy
 • Elementy prefabrykowane typu L

Przepust PZŁ-59.6:

 • Gzyms żelbetowy

Przepust PZM-62.4:

 • Gzyms żelbetowy

 

PRZEPUSTY

Przepust PZM-44.7

 • gzyms
 • elementy typu L

Przepust PZM-47.3

 • nadbeton
 • zasypka
 • gzyms

Przepust PZM-48.5

 • płyta zespalająca
 • zasypka
 • papa
 • nadbeton
 • gzyms
 • elementy typu L

Przepust PZM-55.9

 • beton podkładowy
 • ława fundamentowa
 • montaż prefabrykatów

Przepust PZŁ-59.6

 • zasypanie prefabrykatu wewnątrz

Przepust PZM-62.4  

 • zasypanie prefabrykatu wewnątrz

Roboty Branżowe:

Melioracje

 • Ze-27

Teletechnika

 • Kanał technologiczny S61 km 61+600 – 61+760
 • Kanał technologiczny S61 km 62+700 – 62+740

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał 42, 49, 62
 • Wpusty 50 szt.

Zbiorniki:

 • ZBR-03 km 44+300 P, ZBR-16 km 54+300 L – umocnienie
 • ZBR-09 km 47+950 P, ZBR-17 km 55+500 P, ZBR-18 km 55+700 P – wykop, umocnienie
 • ZBR-12 km 50+300 L, ZBR-23 km 61+200 L, ZBR-25 km 62+650 L  – wykonanie do 100%

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 20.08.2020 r.