Rada Budowy nr 21

W dniu 18.06.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 21. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za maj 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

W czerwcu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Nadzór Autorski
 • Korekta Przedmiaru Robót o uwagi Inżyniera
 • Uzupełnienie projektu branży geotechnicznej w zakresie nieruchomości, gdzie nie było zgody na wykonanie badań
 • Opracowanie podziałów wewnętrznych w liniach rozgraniczających

 

 • Roboty Drogowe:
 • sekcja 1:
 • Podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna - DK16 km 0+000 – 1+200
 • Podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna  - Węzeł Wysokie DL 4, 5, 6
 • Podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna - DP1933N
 • Roboty ziemne - S61 km 48+600 – 49+200
 • Warstwa mrozoochronna - S61 km 48+600 – 49+200 
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 - S61 km 48+600 – 49+200
 • GWN/warstwa mrozoochronna  - S61 km 48+600 – 49+200
 • Podbudowa pomocnicza C90/3 - S61km 42+765 – 43+430
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5 C90/3 - S61 km 42+765 – 50+000
 • Wyrywanie i wywóz karpin - S61 km 42+765– 62+936

 

 • sekcja 2:
 • Wymiana gruntu S61 km 53+320 – 53+430 C14a
 • Wymiana gruntu S61 km 53+080 – 53+260 C13
 • Wymiana gruntu DD12 km 0+540 – 0+670 C112a
 • Wykop/nasyp DD10
 • Wykop/nasyp DD12
 • Nasyp DD5 1+700-2+200
 • GWN/mrozoochronna - DD7a; DP1913N
 • GWN 49+500 – 49+700; 50+875 -51+525; 51+725-51+800; 52+700-52+900; 54+670 – 54+920
 • W-wa mrozoochronna 49+350 – 49+525; 50+250- 50+875;51+525-51+725;51+800-52+050; 52+225-52+350; 52+525-52+700;53+800-54+150
 • Nasyp -  S61 49+700 – 50+120
 • Nasyp - DP1913N 0+300 – 0+560

 

 •  sekcja 3:
 • Roboty rozbiórkowe – S61 km 62+400
 • Wymiany Gruntu – C203; C19 b,c,d; C20; C21, C25, C26 na S61 km 59+910 – 59+980
 • Roboty Ziemne – 55+470 – 55+850; 56+000 – 59-050; DW661, 59+900 – 60+100, 59+000 – 59+700
 • GWN/wa-wa mrozochronna – DW661, S-61 km 55+700 – 55+900, 57+600 – 57+800, 57+900 -  58+40, 60+100 – 60+400
 • Podbudowa C3/4 – DW661
 • C50/10 – S-61 km 55+700 – 55+900, 57+600 – 57+800, 57+900 -  58+40, 60+100 – 60+400
 • Odhumusowanie i roboty ziemne na DD19, DD25, DD17

 

 • Roboty Mostowe:

Obiekt WD-44.3

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Betonowanie dylatacji p1 p2
 • Montaż schodów skarpowych

Obiekt PZM-45.6

 • Ułożenie belek DS
 • Zbrojenie i betonowanie skrzydeł etap I, podpora P1, P2

Obiekt PZDdz-47.9

 • Betonowanie ława P1
 • Zbrojenie korpus P1

Obiekt WD-50.2

 • Montaż belek T
 • Skrzydła P1, p3 etap II
 • Zbrojenie płyty ustroju

Obiekt PZM 50.0

 • Betonowanie ławy P1, P2
 • Montaż konstrukcji

Obiekt PZM-52.1

 • wymiana pod P2
 • beton podkładowy
 • zbrojenie i beton ławy fundamentowej
 • rozpoczęcie montażu konstrukcji

Obiekt PZGd-53.0

 • beton podkładowy P2
 • zbrojenie ław P2
 • beton ław P2
 • wykop wraz z  wymianą gruntu P1 i P3

Obiekt PZM-54.1

 • montaż konstrukcji stalowej
 • zasypka

Obiekt WD-55.2

 • beton skrzydeł P3 II etap
 • zasypka P3 i P1
 • beton ustroju

Obiekt PZM-57.5

 • beton ław, korpusów

Obiekt WD-57.8

 • beton II etapu skrzydeł P3, I etap skrzydeł P1, ciosy P1 i P3

Obiekt PZDdz-58.6

 • pale pod obiektem

Obiekt PZM-62.7 

 • zbrojenie płyty ustroju JL+JP
 • betonowanie płyty ustroju JL+JP
 • izolacja cienka korpusów
 • drenaż za przyczółkiem P1 i P2
 • zasypka przyczółka P1 i P2
 • zbrojenie i beton płyt przejściowych P1 i P2

Obiekt WS-62.4

 • wykop pod fundament P1
 • wymiana pod fundamentem P1
 • zbrojenie i betonowanie skrzydeł na podporze P2 JL+JP

Obiekt PZM-61.5

 • wykonanie parasola przeciwwodnego
 • zbrojenie i beton gzymsów

Obiekt PZD-61.0

 • kontynuacja wykonywania platformy roboczej pod palownice

Obiekt PZM-60.5

 • beton podkładowy pod fundament P1 i P2
 • zbrojenie fundamentów P1 i P2
 • betonowanie fundamentów P1 i P2

Obiekt WD-60.0

 • Wykop pod ławy fundamentowe P1

 

 • PRZEPUSTY

Przepust PZM-44.7

 • gzyms
 • elementy typu L

Przepust PZM-47.3

 • nadbeton
 • zasypka
 • gzyms

Przepust PZM-48.5

 • płyta zespalająca
 • zasypka
 • papa
 • nadbeton
 • gzyms
 • elementy typu L

Przepust PZM-55.9

 • beton podkładowy
 • ława fundamentowa
 • montaż prefabrykatów

Przepust PZŁ-59.6

 • zasypanie prefabrykatu wewnątrz

Przepust PZM-62.4  

 • zasypanie prefabrykatu wewnątrz

 

 • Roboty Branżowe

Teletechnika

 • Kanał technologiczny węzeł Wysokie
 • Kanał technologiczny S61 km 47+400 – 49+900
 • Kanał technologiczny S61 km 61+500 – 62+700

Elektryka:

 • Kolizja 2SN Ełk – całość

Kanalizacja deszczowa:

 • wpusty 50 szt.
 • poprzeczki drenażu w pasie rozdziału 10 szt.
 • wykonanie kanału 39, 34, 33, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 9A, 7A, 7B, 11B, 11C

Zbiorniki:

 • ZBR3, ZBR7, ZBR8, ZBR25 – umocnienie
 • ZBR4, ZBR10 - wykop

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 16.07.2020 r.