Rada Budowy nr 20

W dniu 21.05.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 20. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za kwiecień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace:

Zaawansowanie robót:

Odhumusowanie – 75%

Wykop – 57%

Nasyp – 45%

Wymiany gruntu – 79%

 

Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

 

W maju 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Nadzór Autorski
 • Przygotowanie odpowiedzi do projektu SOR wraz z przekazaniem do Inżyniera
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).

 

Roboty Drogowe:

sekcja 1:

 • DK16 km 0+200 – 1+200 – podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna
 • Węzeł Wysokie DL4, 5, 6 - podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna
 • DK16 km 0+200 – 1+200 – warstwa ścieralna
 • S61 km 48+400 – 49+200 – roboty ziemne
 • DP1933N – stabilizacja cementem, kłsm, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna
 • S61 46+500 – 47+900 - 47+800 - GWN/warstwa mrozoochronna
 • S61 43+400 – 47+900 – podbudowa pomocnicza C50/10
 • S61 42+765 – 43+430 – podbudowa pomocnicza C90/3

sekcja 2:

 • Wymiana gruntu S61 km 53+320 – 53+430 C14a
 • Wymiana gruntu S61 km 53+430 – 53+510 C14b
 • Wymiana gruntu S61 km 53+080 – 53+260 C13
 • Wymiana gruntu DD11 km 2+295 – 2+510 C111b
 • Wymiana gruntu DD12 km 0+540 – 0+670 C112a
 • GWN/w-wa mrozoochronna – DD11 1+200 – 2+750
 • Wykop/nasyp S61 51+725- 52+800
 • Wykop/nasyp S61 53+500 – 54+800
 • GWN 49+520 – 49+700; 50+900 – 51+500
 • W-wa mrozoochronna 49+350 – 49+520; 51+520 – 51+720; 50+300 – 50+800
 • DD7a – GWN/mrozoochronna 51+520 – 51+720
 • Nasyp  DP1913N 0+300 – 0+560

 sekcja 3:

 • Wymiany Gruntu – C203; C19 b,c,d; C20; C21
 • Roboty Ziemne – 55+470 – 55+850; 56+000 – 59-050; DW661
 • GWN/wa-wa mrozochronna – 55+350 – 55+580; 56+645 – 57+700; 58+100 – 58+620; 58+645 – 59+150
 • Podbudowa C3/4 – DW661
 • C50/10 – 55+000 – 55+580; 56+645 – 57+700; 58+100 – 58+620; 58+645 – 59+150
 • Roboty ziemne S61 km 59+150 – 59+800
 • Wymiana gruntu dodatkowa S61 km 59+700 – 59+750
 • Wymiana gruntu C25 na S61 km 59+750 – 59+790
 • Wymiana gruntu C26 na S61 km 59+910 – 59+980
 • Roboty ziemne S61 km 60+050 – 60+450
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza na S61 km 60+050 – 60+450
 • Nasyp na wymianie C27 na S61 km 60+450 – 60+700
 • Warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza na S61 km 60+725 – 60+875
 • Nasyp z gliny na wymianie dodatkowej S61 km 60+890 – 60+975
 • Nasyp z gliny S61 km 60+975 – 61+030
 • Zakończenie robót ziemnych S61 km 61+100 – 62+275
 • GWN i podbudowa pomocnicza S61 61+100 – 61+750
 • GWN i podbudowa pomocnicza S61 km 62+050 – 62+250
 • Wymiana gruntu c 119a i c119b na DD19
 • Odhumusowanie i roboty ziemne na DD19

Roboty Mostowe:

Obiekt PZM-43.6

 • Beton płyt przejściowych wraz z betonem podkładowym
 • Zasypka za przyczółkiem i stożki

Obiekt WD-44.3

 • Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej
 • Beton przyczółków  ścianka zaplecza
 • Montaż krawężnika i deski gzymsowej

Obiekt PZM-45.6

 • Beton  korpusów P1 P2
 • Zbrojenie korpusów P1 i P2

Obiekt PZDdz-47.9

 • Wymiana P1  - kontynuacja
 • Beton podkładowy P1 NL + NP
 • Zbrojenie P3
 • Betonowanie korpusu P3
 • Betonowanie filarów F-2 NP + NL (z poprzedniego miesiąca)

Obiekt PZM-50.0

 • Wykop i ścianka szczelna P1,P2

Obiekt WD-50.2

 • Zbrojenie Korpusu P1, P3
 • Betonowanie filaru F2

Obiekt  PZGd-53.0

 • Wykop, wymiana - podpora P3, P2, P1

Obiekt PZM-54.1

 • Ława fundamentowa
 • Montaż konstrukcji

Obiekt WD-55.2

 • Beton II etapów skrzydeł P1 i P3
 • Beton ustroju nośnego
 • Zasypka za przyczółkiem P1

Obiekt PZM-57.5

 • Beton podkładowy
 • Zbrojenie ław fundamentowych

Obiekt WD-57.8

 • Beton poprzecznicy P2, ciosów P3 i przyczółka P1

Obiekt PZDdz-58.6

 • Zakończenie platformy pod palownice

Obiekt WD-60

 • Wykop pod ławy fundamentowa P1, P2, P3

Obiekt PZM-60.5

 • Beton niekonstrukcyjny
 • Beton konstrukcyjny ław fundamentowych

Obiekt PZM-61,5

 • Zasypka inżynierska z wykonaniem drenażu do poziomu parasola

Obiekt WS-62.4

 • Betonowanie korpusu P2 JL
 • Zasypka fundamentów P2
 • Izolacja cienka

Obiekt PZM-62.7

 • Montaż belek typu DS. (28 szt)
 • Betonowanie skrzydeł P1 i P2
 • Materac na dojazdach podpory P2 i P1

PRZEPUSTY

Przepust 44.7

 • Zasypka nad prefabrykatem oraz montaż geosiatki

Przepust 47.3

 • Zasypka prefabrykatu
 • Beton płyty zespalającej
 • Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej

Przepust 48.5

 • Ława fundamentowa
 • Montaż prefabrykatów
 • Izolacja cienka
 • Szczeliny dylatacyjne
 • Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej

Przepust 55.9

 • Wymiana pod prefabrykatem 

Przepust 59.6

 • Nadbeton
 • Zasypka prefabrykatu

Przepust 62.4

 • Nadbeton
 • Zasypka prefabrykatu oraz wnętrza

Roboty Branżowe

Teletechnika

 • Kanał technologiczny węzeł Wysokie
 • Kanał technologiczny km 62+700 – 61+500

Elektryka:

 • Linia 110 kV – montaż słupów
 • Kolizja 2SN Ełk – całość

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał 35
 • Kanał 37
 • Kanał 38
 • Kanał 72
 • Kanał 73

Melioracje

 • Dokończenie Ze22
 • Ze27
 • Ze13
 • Zw17
 • Ze15
 • Ze18
 • Wyloty montaż
 • Rów R24a i inne wykopy

Zbiorniki:

 • ZBR 3 – wykop

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 18.05.2020 r.