Rada Budowy nr 2

W dniu 18.10.2018 r. odbyła się Rada Budowy nr 2. Projektant omówił postęp prac projektowych za ubiegły miesiąc oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

 • Mapa do celów projektowych – 32 %
 • Drogi – 30 %
 • Obiekty inżynierskie – 30 %
 • Odwodnienie – 30 %
 • Melioracje – 30 %
 • Wodociąg – 30 %
 • Energetyka – 30 %
 • Teletechnika – 30 %
 • Zieleń – 30 %
 • Ochrona akustyczna – 30 %
 • Geotechniczne Warunki Posadowienia – 30 %
 • Rozbiórki – 30 %
 • Projekt Zagospodarowania Terenu – 30 %
 • Plan Działań Ratowniczych dla studium Projektu Budowlanego – 30 %
 • Stała Organizacja Ruchu – 0 %
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 64 %
 • Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 30 %