Rada Budowy nr 19

W dniu 23.04.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 19. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za marzec 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Nadzór Autorski
 • Przygotowanie odpowiedzi do Projektu SOR wraz z przekazaniem do Inżyniera
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania Ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki)

 

W kwietniu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

 • Przygotowanie odpowiedzi do Projektu SOR wraz z przekazaniem do Inżyniera
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania Ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).

Roboty Drogowe:

sekcja 1:

 • DDD3 km 3+000-3+500 – GWN/warstwa mrozoochronna
 • DD3 km 3+000 – 3+500 – stabilizacja cementem
 • DD3 km 3+000  - 3+500 – kłsm
 • DD5 km 0+000 – 0+600 – GWN/warstwa mrozoochronna
 • S61 km 45+100 – 48+500 – roboty ziemne
 • DK16 km 0+200 – 1+200 – stabilizacja cementem
 • DK16 0+200 – 1+200 – kłsm
 • DP1933N  - GWN/warstwa mrozoochronna
 • DP1933N  - stabilizacja cementem
 • DP1933N  - kłsm
 • S61 km 46+000 – 47+800 - GWN/warstwa mrozoochronna
 • S61 km 42+765 – 44+800 - GWN/warstwa mrozoochronna
 • S61 km 42+765 – 44+800 – podbudowa pomocnicza C50/10

sekcja 2:

 • Wymiana gruntu S61 km 49+750 – 50+000 (C10d)
 • Wymiana gruntu S61 km 50+030 – 50+110 (C10e)
 • Wymiana gruntu S61 km 50+110 – 50+150 (C10f)
 • DD11 Roboty ziemne wykop/nasyp km 2+500 – 4+000
 • DD11 km 0+000 – 0+154; 0+204 – 0+569; 0+635 – 0+810; 0+852 – 1+439; 3+148 – 3+610; 3+670 – 3+720  4+053 – 4+291 GWN
 • DD11 km 0+154 – 0+204; 0+569 – 0+635; 0+810 – 0+852; 3+610 – 3+670; 3+720 – 3+795 warstwa Mrozoochronna
 • DP1945N warstwa mrozoochronna
 • DP1945N Podbudowa pomocnicza C3/4
 • DD7a – GWN/mrozoochronna
 • Nasyp  DP1913N 0+300 – 0+560
 • Roboty ziemne wykop/nasyp S61 km 50+250 – 52+400
 • Roboty ziemne nasyp S61 km 49+500 – 49+700
 • Warstwa mrozoochronna S61 km 49+360 – 49+500
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej DP1913N na odcinku km 0+300 – 0+600

 sekcja 3:

 • wymiany gruntu - C19c, C19d, C20a, C20b, C30,  C27, C26, C23, C24, C25, C203c, C22a i b
 • GWN/Mrozoochronna – DD14, DD15, DW661, S61 km 55+050- 55+500, S61 km 61+100 – 61+550, S61 km 61+700 – 62+200, S61 km 60+700 – 60+900
 • Wykopy/Nasypy –DW661, S61 km 55+400 55+700, km 56+650 – 57+500, km 58+650 – 59+150, km 60+200 – 60+500, km 61+100 – 61+500
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 – DD14, DD15

Roboty Mostowe:

Obiekt PZM-43.6

 • Montaż belek prefabrykowanych
 • Zbrojenie ustroju nośnego NL + NP. 
 • Betonowanie ustroju nośnego NL + NP.

Obiekt WD-44.3

 • Betonowanie skrzydeł P1 etap II
 • Zbrojenie ustroju nośnego
 • Beton ustroju nośnego
 • Zasypki za korpusem P1 i P3

ObiektPZM-45.6

 • Beton podkładowy P1 i P2
 • Zbrojenie ław fundamentowych P1 i P2 ( NL+NP.)

PZDdz-47.9

 • Wymiana P1
 • Beton podkładowy P1 NL + NP.
 • Zbrojenie P3
 • Betonowanie ławy fundamentowej P3 ( NL+NP)
 • Zbrojenie filarów F-2 NP + NL
 • Betonowanie filarów F-2 NP + NL

Obiekt WD-50.2

 • Beton podkładowy P1, F-2, P3
 • Zbrojenie Fundamentu P1, F-2, P3
 • Betonowanie fundamentu P1, F-2, P3
 • Zbrojenie filarów F-2 

Obiekt PZM -54.1

 • wykop,
 • wymiana,
 • zbrojenie ław fundamentowych,

Obiekt WD-55.2

 • beton I etapu poprzecznicy P1, P2, P3,
 • montaż belek prefabrykowanych T,
 • beton skrzydeł,

PZM-57.5

 • wykop i wymiana pod podporami,

Obiekt WD-57.8

 • beton przyczółka P1, P3,
 • beton I etapu poprzecznicy P2,

Obiekt PZDdz-58.6

 • platforma do wykonania posadowienia pośredniego,

Obiekt PZM-61,5

 • Izolacja cienka
 • Zasypka do poziomu drenażu

Obiekt WS-62.4

 • Betonowanie ław fundamentowych P1
 • Betonowanie korpusu P2 JL+ JP
 • Zasypka fundamentów

Obiekt PZM-62.7

 • Betonowanie korpusów (4 z4)
 • Betonowanie skrzydeł P1
 • Materace na dojazdach podpory P2

PRZEPUSTY:

 • PZM-44.7 – płyta zespalająca, izolacja gruba płyty zespalającej, nadbeton
 • PZM - 47.3 – wykop, montaż prefabrykatów, izolacja prefabrykatów, szczeliny dylatacyjne, zasypka, dren
 • PZM-48.5 – wykop, montaż prefabrykatów
 • PD01 – wykop, montaż prefabrykatów
 • PZM-55.9 – wykop,
 • PZŁ – 59.6 – zasypka, beton płyty zespalającej, izolacja gruba płyty zespalającej, nadbeton
 • PZM-62.4  - zasypka, izolacja gruba płyty zespalającej, nadbeton

Roboty Branżowe

 • Teletechnika
 • Kanał technologiczny węzeł Wysokie
 • Kanał technologiczny km 62+700 – 61+500
 • Kanalizacja deszczowa:
 • Kanał 86
 • Kanał 65 ( kontynuacja)
 • Kanał 32
 • Kanał 11
 • Kanał 10
 • Kanał 9
 • Kanał 7
 • Kanał 19
 • Kanał 22
 • Melioracje
 • Zw20 km  57+400
 • Zw19 km 57+100
 • ZW17 km 56+200
 • ZW16 km 56+100
 • ZW5 km 51+400
 • ZW8 km 51+900
 • ZE15 km 58+300

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 21.05.2020 r.