Rada Budowy nr 18

W dniu 20.02.2020 r. w biurze MELIOREX, odbyła się Rada Budowy nr 18. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc styczeń 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Planu działań ratowniczych.
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).

BRANŻA MOSTOWA:

 • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.

 

 

Przewidywany postęp na luty 2020 r.:

Roboty drogowe:

Na sekcji 1:

 • DD3 0+500 – 3+500 – roboty ziemne
 • DD3 0+500 -3+500 – GWN/warstwa mrozoochronna
 • DD3 0+500 – 3+500 – stabilizacja cementem
 • DD3 0+500  - 3+500 – KŁSM
 • DD5 0+000 – 0+500 – roboty ziemne
 • DD5 0+000 – 0+500 – GWN/warstwa mrozoochronna
 • S61 44+700 – 48+500 – roboty ziemne
 • S61 48+500 – 48+700 – wymiana gruntu C08
 • DK16 0+200 – 1+200 - GWN/warstwa mrozoochronna
 • DK16 0+200 – 1+200 – stabilizacja cementem
 • DK16 0+200 – 1+200 – KŁSM
 • DP1933N – roboty ziemne
 • DP1933N  - GWN/warstwa mrozoochronna
 • DP1933N  - stabilizacja cementem
 • DP1933N  - KŁSM

Na sekcji 2: 

 • Wymiana gruntu S61 49+750 – 50+000 (C10d)
 • Wymiana gruntu S61 50+030 – 50+110 (C10e)
 • Wymiana gruntu S61 50+110 – 50+150 (C10f)
 • Wymiana gruntu DD5 km 1+700 – 1+980 (C105f)
 • Wymiana gruntu DD5 2+020 – 2+190  (C105g)
 • Roboty ziemne wykop/nasyp DD11 0+500 – 1+500; 3+000 – 4+000
 • Roboty ziemne - wykop DP1945N 0+000 – 0+700
 • DD11 – GWN/Mrozoochronna
 • DD7a – GWN/Mrozoochronna
 • Nasyp  DP1913N 0+160 – 0+285
 • Odhumusowanie  S61 50+800 – 51+200

Na sekcji 3: 

 • porządkowanie ternu po wycince drzew i krzewów
 • badania geologiczne
 • wymiany gruntu - C19a, C19b, C19c, C19d, C30, C28, C114c, C27, C116a, C116b, dd18 km 0+220 – 0+300 zakres dodatkowy.
 • GWN/Mrozoochronna – DD16, DD14, DD15
 • Wykopy/Nasypy – DD18, DD16, DD15, DD14, DW661, S61 60-450 – 62+800, S61 55+000 – 55+475

 

Roboty mostowe: 

 • Obiekt 43.6 -  ławy fundamentowe podpór P1,P2, deskowanie, zbrojenie korpusów podpor P1,P2
 • Obiekt 44.3 – betonowanie korpusów P1,P3 montaż łożysk, deskowanie I etapu poprzecznic na P1,P3
 • Przepust 44.7 – ława fundamentowa, montaż prefabrykatów
 • Obiekt 45.6 – posadowienie pośrednie na P1,P2
 • Obiekt 47.9 – wymiana gruntu na P3,P1 oraz P2
 • Obiekt 50.2 - wykonanie posadowienia pośredniego, wykopu, betonu wyrównawczego
 • Obiekt 55.2 – ławy fundamentowe  P1,P2,P3, deskowanie filarów na P2,
 • Obiekt 57.5 – wymiana gruntu pod podporami
 • Obiekt 57.8 – wymiana gruntu pod podporami
 • Obiekt 58.6 -platforma robocza pod palownice w zakresie obiektu
 • Przepust 59.6 – ława fundamentowa, montaż prefabrykatów
 • Obiekt 61 – wykonanie platformy roboczej
 • Obiekt 61.5 – montaż konstrukcji multiplate
 • Przepust 62.4 – zasypka przepustu oraz zbrojenie płyty zespalającej 
 • Obiekt 62.7 –oczepy pali na dojeździe do obiektu

Roboty branżowe: 

 • Melioracje ZE- 23 ZW23 ZE21 ZE22
 • Kanalizacja deszczowa kanał 53,65,66
 • Przebudowa kolizji energetycznych. Kolizja przełączenie SN4,SN5 SN1 6NN rozpoczęcie 3NN, 5NN, 2,3 SN 

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 19.03.2020 r.