Rada Budowy nr 17

W dniu 23.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 17. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc grudzień 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA: 
•    Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Planu działań ratowniczych.
•    Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).
BRANŻA MOSTOWA:
•    Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.

 

W Grudniu 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty drogowe:
- karczowanie na S61 
- odhumusowanie na S61 i na drogach dojazdowych – 34% zaawansowania 
- wycinka zieleni 
- wykopy – 18% zaawansowania 
- nasypy – 8% zaawansowania 
- wymiany gruntu na S61 oraz DD14, DD5, DD22 – 35% zaawansowania 
- dodatkowe wymiany gruntu na S61 
- warstwy GWN i mrozoochronna na DD3, DD18, DD21, DD5 
- stabilizacja cementem GWN na DD3

W Grudniu 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty mostowe: 
- roboty palowe na PZM 43.6 
- beton wyrównawczy na WD 44.3 
- beton fundamentów na WD 44.3
- zbrojenie ław fundamentowych na WD 44.3
- wykopy 
- beton niekonstrukcyjny na 61.5
- wykopy i stabilizacja podłoża na 62.4 oraz zbrojenie ław fundamentowych 
- platformy pod roboty palowe na 62.7 

W Grudniu 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty branżowe: 
- przebudowa kolizji wodociągowych 
- przebudowa kolizji średniego napięcia 4sn i 5sn 
- budowa drenaży 
- przepusty z rur DN 800, DN 1000, DN 1200 
 

Przewidywany postęp na styczeń 2020 r.:

Prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA: 
•    Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Planu działań ratowniczych.
•    Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).
BRANŻA MOSTOWA:
•    Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.
 

Roboty budowlene:

Na sekcji 1 

 • wymiany gruntu: C03, C06, C07, C08, C102, C103a, C103b, C013c, C103d, C103e, C103f, C103g
 • usuwanie karpina  
 • odhumusowanie ciągu głównego, DD3 
 • roboty ziemne na DD, na ciągu głównym, na DK16, na DP19.33N, 
 • warstwa GWN i mrozoochronna 

Na sekcji 2: 

 • wymiany gruntu: C10b, C10d, C10e, C105e, C105f 
 • roboty ziemne na DD11, DP19.45N
 • warstwa GWN i mrozoochronna na  DD11 i DD7a

Na sekcji 3: 

 • wycinka drzew i krzewów
 • badania geologiczne na obszarach, gdzie wcześniej nie było możliwości 
 • wymiany gruntu: C019a, C019b, C019c,C019d, C030, C028, CO27, C114a, C114b, C114c, C114d
 • odhumusowanie ciągu głównego
 • warstwy mrozoochronne 
 • GWN na DD18, DD16, DD15, DD14
 • roboty  ziemne na DD18, DD16, DD15, DD14, DW661 i na S61 

Roboty mostowe: 

 • Obiekt 43.6 - próbne obciążenia pali, beton wyrównawczy 
 • Obiekt 44.3 - zabetonowanie korpusów P1,P3 oraz filarów P2 
 • Obiekt 45.6 - wykonanie platformy roboczej 
 • Obiekt 50.2 - wykonie platformy roboczej, wykonanie posadowienia pośredniego 
 • Obiekt 55.2 - wykop oraz beton wyrównawczy pod P1,P2,P3 
 • Obiekt 61 – wykonanie platformy roboczej 
 • Obiekt 61.5 - betonowane ław fundamentowych P1,P2
 • Przepust 62.4 - montaż elementów prefabrykowanych przepustu 
 • Obiekt 62.7 - wykonanie pali CFA oraz ftp na dojeździe do obiektu 

 
Roboty branżowe: 

 • Melioracje ZE-25.1 25.2 ZE11 ZW13 ZE4 ZE2.1 ZW2. ZE 4 ZE11 ZE10 ZE10.2 
 • Wodociągi przepięcie kolizji  PW4 
 • Kanalizacja deszczowa kanał 79, 25, 8, 9 
 • Przebudowa kolizji energetycznych. Kolizja przełączenie SN4,SN5 SN1 6NN rozpoczęcie 3NN, 5NN, 2,3 SN  

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 20.02.2020 r.