Rada Budowy nr 16

W dniu 12.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 16. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc listopad 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Planu działań ratowniczych.
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.

 

WYKONAWCA OMÓWIŁ POSTĘP ROBÓT ZA MIESIĄC LISTOPAD 2019:
W Listopadzie 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty drogowe:
- prace saperskie,
- odhumusowanie na S61, DD1, DD5, DD7, DD9, DD11, DD14, DD26, DW661, DP 19.13n oraz DP 19.45n
- wycinka zieleni i karczowanie,
- roboty ziemne w śladzie dróg technologicznych, DD1, DD3, DD5, DD15, DD16, DD18, DD20 oraz DD22,
- wykopy i nasypy, 
- wymiany gruntu na S61 oraz DD1, DD5 oraz na DK16, 
- warstwy GWN i mrozoochronna na DD1, DD5, DD18, DD20, DD22, DD24, 
- przepusty z rur PP DN 800.

W Listopadzie 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty mostowe: 
- wykopy pod obiektem 44.3,
- zbrojenie stalą – obiekt 44.3. 
 
W Listopadzie 2019 Wykonawca zrealizował następujące roboty branżowe: 
- przebudowa kolizji wodociągowych PW2, PW4, PW9 oraz PW1,
- przebudowa kolizji teletechnicznych T1 i T3. 
 

Przewidywany postęp na grudzień 2019 r.:

Prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA: 
•    Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Planu działań ratowniczych.
•    Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).

BRANŻA MOSTOWA:
•    Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.

 

Roboty budowlene:

Przygotowawcze:

 • karczowanie terenu po lasach państwowych (wyrywanie karpin) – km S61 44+700 – 45+200
 • wycinka drzew i krzewów
 • Rozbiórka chodnika przy DP1945N – 300m2
 • badania geologiczne 

Drogowe:

 • Odhumusowanie S61 45+700 – 47+100
 • Odhumusoanie DD2 0+00 – 1+000
 • Odhumusowanie DD3 2+700 – 3+200
 • Odhumusowanie DD5 0+600 -1+200
 • Wymiana gruntu S61 44+720 – 44+850
 • Wymiana gruntu S61 45+915 – 46+015
 • Wykopy S61 45+700 – 47+100
 • Nasyp S61 45+700 – 47+100
 • Wykopy S61 43+730 – 44+950
 • Warstwa GWN/mrozoochronna DD1 0+000 – 1+100
 • Warstwa GWN/mrozoochronna DD3 0+000 – 0+500
 • Warstwa GWN/mrozoochronna DK16 0+200 – 0+600 ; 0+800 – 1+200
 • Wymiana gruntu – DD5 km 1+590 – 1+700 (C105e)
 • Wymiana gruntu S61 49+625 – 49+720 (C10b)
 • Odhumusowanie DD11 0+700 – 1+700
 • Roboty ziemne wykop/nasyp DD11 0+000 – 0+800
 • DW661 – Nasyp/Wykop
 • DD14 – Nasyp/Wykop
 • DD15 – Nasyp/Wykop
 • DD22 – GWN
 • DD20 – GWN/Mrozoochronna
 • DD18 – GWN/Mrozoochronna
 • Wymiana gruntu: S-61 50+090 – 50+110 C18a, S-61 55+290 – 55+400 C18b, DD14 0+500 – 0+580 C114a; DD14 0+580 – 0+625; DD20 0+360 – 0+390 C120

Mostowe:

 • Obiekt 43.6 wykonanie posadowienia pośredniego na obiekcie 
 • Obiekt 44.3 zabetonowanie ław fundamentowych na podporach P1, P2, P3
 • Obiekt 50.2 wykonanie pali testowych
 • Obiekt 55.2 wymiana gruntu P1, P2, P3 
 • Obiekt 61.5 wykonanie wykopu oraz betonu wyrównawczego 
 • Przepust 62.4 wykop, beton wyrównawczy, montaż przepustu
 • Obiekt 62.7 wykonanie platformy roboczej 

Branżowe:

 • Melioracje. Wykop rowu R-P i R-P1 w km 61+062 – (tydzień 49) 
 • Wykonanie rurociągów melioracyjnych ZE-3.1; ZE-3.2 km 43+400  (tydzień 49, 50, 51), 
 • Wykonania rurociągów melioracyjnych ZE-2.2, ZE-2.2 km 43+200 (tydzień 51)
 • Wykonanie rurociągów melioracyjnych ZE-25.1 km 62+300 (powinniśmy zacząć w 50 tygodniu)
 • Wodociągi. Zakończenie przebudowy kolizji PW1 PW2 PW3 PW4 PW6 PW7 PW8 PW9 PW10 
 • Siecie SN NN przebudowa kolizji SN4, SN5 
   

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 23.01.2020 r.