Rada Budowy nr 15

W dniu 14.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 15. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc październik 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Plany działań ratowniczych.
 • Aktualizacja Projektu Systemu Zarządzania ruchem o uwagi Zamawiającego (nowe urządzenia na węźle Raczki).
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie Projektu konstrukcji nawierzchni drogowych KR1 pełniących funkcje technologiczne podczas budowy wraz ze złożeniem do Inżyniera.

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich inżynierskich wraz z przekazaniem do zatwierdzenia Inżyniera.

Pozostałe branże:

 • Prace nad Projektami Wykonawczymi kanalizacji deszczowej i melioracji – analiza uwag Inżyniera, korekta projektu w niezbędnym zakresie wraz ze złożeniem do Inżyniera.

W okresie sprawozdawczym, po przekazaniu placu budowy które nastąpiło z dniem 15.10.2019 r. prowadzone były roboty:
- prace saperskie,
- odhumusowanie,
- wycinka zieleni i karczowanie,
- roboty ziemne (wykopy i nasypy, wymiany gruntu).
 

Przewidywany postęp na listopad 2019 r.:

 • Roboty przygotowawcze: 
  - prace saperskie na długości 1,5km S-61 od km 55+150 do km 53+050,
  - karczowanie na terenie lasów Państwowych w km 52+450 – 53+500,
  - odhumusowanie trasy głównej w km 42+762 – 43+730 ; S-61 w km 48+700 – 49+200;  S-61 w km 49+200 – 49+400,
  - odhumusowanie DD-1, DD-5, DD-7a, DD-14,
  - roboty ziemne na DD-22, DD-20, DD-18, DD-16, DD-15 i DD-14,
  - roboty ziemne na Węźle Wysokie.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 12.12.2019 r.