Rada Budowy nr 14

W dniu 15.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 14. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc wrzesień 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
  • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Obiekty inżynierskie:

  • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

  • Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
  • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.

 

Przewidywany postęp na październik 2019 r.:

  • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
  • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 14.11.2019 r.