Rada Budowy nr 13

W dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 13. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc sierpień 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży telekomunikacyjnej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów kanalizacji sanitarnej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży geotechnicznej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów sieci wodociągowych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania.

 

Przewidywany postęp na wrzesień 2019 r.:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Prace nad Projektem Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych.
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi branży sanitarnej i melioracyjnej.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 10.10.2019 r.