Rada Budowy nr 12

W dniu 22.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 12. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc lipiec 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wodociągowych wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów kanalizacji sanitarnej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów kanalizacji deszczowej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania.

 

Przewidywany postęp na sierpień 2019 r.:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów kanalizacji deszczowej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Przekazanie do weryfikacji Inżyniera Projektu Wykonawczego tom VIII – Melioracje.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Przedmiarami Robót wszystkich branż.

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 19.09.2019 r.