Rada Budowy nr 11

W dniu 18.07.2019 r. w ośrodku Zamawiającego - OUD Tomaszkowo, odbyła się Rada Budowy nr 11. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc czerwiec 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.

Pozostałe branże:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera..
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan. wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zieleni wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.

 

Przewidywany postęp na czerwiec 2019 r.:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu - wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich  – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan. – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych  – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego  – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania  – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zieleni  – wprowadzenie uwag Inżyniera.

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 22.08.2019 r.