Rada Budowy nr 10

W dniu 13.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 10. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc maj 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Drogi:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Obiekty inżynierskie:

 • Praca nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zieleni 

 

Przewidywany postęp na czerwiec 2019 r.:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży drogowej waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem – analiza uwag GDDKiA Białystok.
 • Prace nad Planem działań ratowniczych.
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi obiektów inżynierskich waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym branży teletechnicznej.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów wod.-kan. waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym odwodnienia układu drogowego wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudów melioracyjnych wraz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zasilania waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym zieleni waz z przekazaniem do weryfikacji Inżyniera.
 • Przekazanie PW do Inżyniera drogą oficjalną do dnia 27.06.2019 r.
 • Złożenie wyjaśnień do RDOŚ w zakresie RPOONŚ.

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 18.07.2019 r.