Rada Budowy nr 1

W dniu 26.09.2018 r. odbyła się Rada Budowy nr 1. Projektant omówił postęp prac projektowych za ubiegły miesiąc oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

  • Wykonanie Raportu Odziaływania na Środowisko – 22 %
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 35 %
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – 8 %
  • Plan Działań Ratowniczych dla etapu Projektu Budowlanego – 20 %
  • Projekt Planu Zagospodarowania Terenu – 20 %
  • Projekty dotyczące Prac Rozbiórkowych, Geotechnicznego Planu Posadowienia, Ekranów Akustycznych, Zieleni, Teletechniki, Prac Branżowych (teletechnika, wodociągi, melioracje, odwodnienie) – 25 %
  • Obiekty Inżynierskie i Drogi – 25 %
  • Aktualizacja Mapy do celów projektowych – 25 %