Przekazanie placu budowy

W dniu 15.10.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Od tego momentu Wykonawca ma prawo rozpocząć właściwe prace budowlane w terenie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 04.06.2021 r.